Luokanopettajaliitto.fi ei ole enää saatavana täältä. Yritä sen sijaan suomenluokanopettajat.fi.

Opettajan työ Suomessa – infoa opettajan ammatista

Opettajan työ on yksi vanhimmista ja arvostetuimmista ammateista. Opettajan työhön kuuluu sen nimen mukaisesti juurikin opettaminen, mutta tämän lisäksi siihen kuuluu olennaisesti myös kasvattaminen, sivistäminen ja vastuu. Nykyisin opettajat työskentelevät Suomessa yleisimmin kouluissa tai muissa oppilaitoksissa, mutta ennen vanhaan myös kotiopettajattaret olivat tavallisia. Perinteisesti opettaja onkin ollut naisen ammatti, mutta nykyään myös miesopettajat ovat tavallisia.

Mitä opettaja tekee

Opettajan tarkoitus on opettaa oppilaitaan joko jonkin kouluvaiheen läpäisemiseksi tai vaihtoehtoisesti jonkin pätevyyden, ammatin tai tutkinnon saamiseksi. Nykyään opettajan ammatti on mullistuksessa, mihin opettajien on mukauduttava aina vain kiihtyvällä tahdilla. Ammatin toimenkuva muuttuu jatkuvasti enemmän siihen suuntaan, että tiedon jakamisen sijasta opettajan tehtävä onkin olla oppimisen ohjaaja. Tästäkin huolimatta kaikella opetuksella on aina kasvatuksellinen ja opetuksellinen motiivi. Opettajan tarkoitus on olla myös tuki oppilailleen kouluasioidenkin ulkopuolella ja havainnoida poikkeuksellista käytöstä. Ei ole epätavallista, että opettaja joutuu tekemään yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti myös oppilaiden huoltajien sekä luonnollisesti itse oppilaiden kanssa. Opettajan oppilaiden ikä, kehitysaste ja lukumäärä saattaa vaihdella, ja hyvä opettaja osaa aina mukautua ryhmän tarpeisiin.

Opettajan koulutus

Opettajia on olemassa erilaisia, ja opettaja voi koulutuksessaan valita suuntauksen tietylle opetuksen osa-alueelle: osa suuntautuu varhaiskasvatuksen puoleen, osa taas perusopetukseen, osa toiselle asteelle ja osa korkealle asteelle. Opettaja valitsee koulutuksensa siitä riippuen, mille näistä tasoista hän suuntaa opettamaan. Jotkut opettajat tarvitsevat yleistason koulutuksen toimiakseen luokanopettajana, kun taas jotkut suuntautuvat tietyn oppiaineen opettamiseen, ja opiskelevat täten pääainettaan aineenopettajan painotuksella. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että yleensä opettajana työskenteleminen vaatii aina korkean asteen tutkinnon joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.

Luokanopettajan opinnot ei ole ainoa opiskeluvaihtoehto oikeaa suuntausta etsittäessä. Kasvatustieteet ovat yksi suosituimmista opintohaaroista, jonka lisäksi muun muassa liiketalous kiinnostaa monia suomalaisia. Liiketalouden etuna toimii, että suuntautuminen onnistuu useaan eri vaihtoehtoon, kuten esimerkiksi rahoitukseen taikka markkinointiin.